Prawa autorskie:

Copyright 2016 Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa do domeny internetowej bleuet.pl przysługują Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-222) przy ul.Morelowej 6/2

Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej bleuet.pl (dalej: „Strona Bleuet”) materiały są chronione prawami autorskimi. Zawartość Strony Bleuet, ani jakakolwiek jej część, nie mogą być: zwielokrotniane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane, wyświetlane, utrwalane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, czy rejestrujących w celach innych niż na użytek prywatny lub niekomercyjny, chyba że Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wyrazi w tym zakresie uprzednią zgodę w formie pisemnej. Naruszenie praw do wszelkich użytych na Stronie Bleuet nazw, oznaczeń, znaków graficznych, logotypów i innych znaków towarowych, a także zamieszczonego na niej tekstu, grafiki, zdjęć, obrazów, plików (audio, wideo, z animacją, z danymi), prezentacji, programów oraz ich układ na Stronie Bleuet, pociągać za sobą będzie odpowiedzialność przewidzianą w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.), ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2016.1137, ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003.153.150,ze. zm.), ustawie z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016.666, ze zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922, ze zm.) oraz konwencjach międzynarodowych.

Odpowiedzialność:

Wszelkie informacje i dane zawarte na Stronie Bleuet mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zawartość Strony Bleuet przygotowywana została przez Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dokłada należytej staranności aby materiały dostępne na Stronie Bleuet były przygotowane rzetelnie i profesjonalnie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za utratę ich aktualności. Jednocześnie Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oświadcza, że treści zawarte na Stronie Bleuet mają charakter ogólny, tym samym nie gwarantuje kompletności i dokładności zawartych informacji. W celu uzyskania szczegółowych danych należy każdorazowo kontaktować się z Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za pośrednictwem danych wskazanych w zakładce „Kontakt”.

Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych na Stronie Bleuet, jak również za niewłaściwe wykorzystanie tychże informacji.

Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej w związku z niedokładnością lub nieścisłością treści umieszczonej na Stronie Bleuet lub dostępnej za jej pośrednictwem. Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, opóźnienia, zakłócenia w łączności między użytkownikiem a Stroną Bleuet oraz przerwy w dostępności Strony Bleuet, nie gwarantuje również, że Strona Bleuet będzie działać bez obecności szkodliwego dla użytkownika oprogramowania.

Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oświadcza, że odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich umieszczone na Stronie Bleuet zostały wyłącznie dla wygody jej użytkowników, tym samym Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone.

Polityka prywatności

1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-149) przy ul. Balickiej 100.

2. Strona bleuet.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość:

  • __utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
  • __utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
  • __utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
  • __utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej bleuet.pl.

4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wskazana powyżej zmiana może jednakże spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej bleuet.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć także wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.

6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu w związku z funkcjonowaniem plików cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie bleuet.pl.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.